Grundstøder (2.12)

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler

Dagsignal for et fartøj der er gået på grund
Et skib der er gået på grund, skal vise tre sorte kugler på det mest synlige sted.

Natsignaler:

Et skib, der er gået på grund skal vise følgende skibslys:

  • To røde 360º lys, placeret lodret over hinanden.
  • Et hvidt 360º ankerlys
    (Hvis skibet er mere end 50 meter langt, skal det vise et ekstra hvidt 360º ankerlys.)

Kendingslys:

Lyssignal: Beskrivelse:
Kendingslys for et skib der er gået på grund Grundstøder på over 50m.
Set foran for tværs styrbords side
Kendingslys for et skib der er gået på grund Grundstøder på under 50m.
Kendingslys for et skib der er gået på grund Grundstøder på over 50m.
Set agten fra
  • Natsignalet for grundstøderen er en kombination af "ikke under kommando" og "ankerligger".
  • Grundstødere på over 50m skal vise to hvide 360º lys (ankerlys).
  • 360º lyset på agterstævnen skal være placeret lavere end det på forstævnen.