Ikke under kommando (2.7)

Skibslys og signalfigurer

  • Skibe, der ikke er under kommando, kræver særlig hensyntagen. Ofte har de været udsat for en uforudset hændelse, som f.eks. motorstop eller rorhaveri.
  • Små (fritids)skibe bør også anvende dette signal i tilfælde af problemer i et farvand hvor der passerer større skibe. De skal vide at man flyder hjælpeløs rundt. Et eksempel kan være, når en sejlbåd mister manøvreevnen i helt vindstille vejr.

Dagsignaler

Ikke under kommando
Et skib der ikke er under kommando rejser 2 kugler lodret over hinanden, hvor de bedst kan ses.

Natsignaler:

Et skib der ikke er under kommando skal vise følgende skibslys:

  • To røde 360º lys placeret lodret over hinanden.
  • Sidelys (Rød på bagbord, grøn på styrbord).
  • Hvidt agterlys .

Husk at sidelys og agterlys kun tændes, når skibet er let og gør fart gennem vandet

Kendingslys:

Lyssignal: Beskrivelse:
Kendingslys for et fartøj der ikke er under kommando Skib der ikke er under kommando. Gør ikke fart gennem vandet.
Kendingslys for et fartøj der ikke er under kommando Skib, der er let og gør fart, der ikke er under kommando. Set foran for tværs styrbords side.
Kendingslys for et fartøj der ikke er under kommando Skib, der er let og gør fart, der ikke er under kommando. Set foran for tværs bagbords side.
Kendingslys for et fartøj der ikke er under kommando Skib, der er let og gør fart, der ikke er under kommando. Set agten fra.