Uddybning, dykning eller andet undervandsarbejde (2.10)

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler

Uddybningsfartøj
Et uddybningsfartøj eller et fartøj, der er beskæftiget med dykning eller andet undervandsarbejde, og som er begrænset i at manøvrere, skal vise passage- og hindringssignaler. Har man dykkere i vandet, skal dykkerflaget også vises.
 • Passagesignalet består af 2 diamanter lodret over hinanden og angiver den side, hvor skibet må passeres.
 • Hindringssignalet består af 2 kugler lodret over hinanden og angiver den side, hvor skibet ikke må passeres.

Et uddybningsfartøj kan i visse tilfælde vælge at vise dobbelt passagesignal, hvis det må passeres på begge sider og omvendt med dobbelt hindringssignal, hvis det derimod ikke må passeres. I sådanne tilfælde er der ofte udlagt et afviserfartøj til hjælp for skibsfarten.


Natsignaler:

Et uddybningsfartøj eller andre skibe med hindrende undervandsarbejde skal vise følgende skibslys:

 • Tre 360º lys placeret lodret over hinanden. Det midterste lys skal være hvidt, mens de to øvrige lys skal være røde.
  (Det samme som for begrænset manøvreevne)
 • Passagesignal: To grønne 360º lys placeret lodret over hinanden
  (Siden hvor uddybningsfartøjet skal passeres om).
 • Hindringssignal: To røde 360º lys placeret lodret over hinanden
  (Siden hvor uddybningsfartøjet ikke må passeres om).
 • Hvidt toplys (Som for et maskindrevet skib)
 • Sidelys (Rød på bagbord, grøn på styrbord).
 • Hvidt agterlys.

Husk at sidelys og agterlys kun tændes, når uddybningsfartøjet er let og gør fart gennem vandet

Hvis et skib med dykker i vandet, der pga. sin størrelse, ikke er i stand til at vise hindrings- og passagesignaler som et større uddybningsfartøj, skal det i stedet oplyse et 1m højt dykkerflag (synligt horisonten rundt) og hvis muligt samtidigt vise tre 360º lys placeret lodret over hinanden. Det midterste lys skal være hvidt, mens de to øvrige lys skal være røde. Læs mere i sektion 2.14 Skib med dykker i vandet

Kombinationer af kendingslys for et uddybningsfartøj.

Kendingslys:

Lyssignal: Beskrivelse:
Kendingslys for et uddybningsfartøj Et uddybningsfartøj, der er let og gør fart, set ret for.
Skal passeres på den side hvor de grønne lys vises.
Skibet er over 50 m (to hvide toplys)
Kendingslys for et uddybningsfartøj Et uddybningsfartøj, der er let og gør fart, set agten fra.
Skal passeres på den side hvor de grønne lys vises.
Kendingslys for et uddybningsfartøj Et uddybningsfartøj, der er let og gør fart, set foran for tværs bagbords side.
Skibet er over 50 m (to hvide toplys)
Bemærk at både passage- og hindringssignalerne er synlige 360º rundt.
Kendingslys for et uddybningsfartøj Et uddybningsfartøj, der er let og gør fart, set foran for tværs styrbords side.
Skibet er over 50 m (to hvide toplys)
Bemærk at både passage- og hindringssignalerne er synlige 360º rundt.