Begrænset manøvreevne (2.8)

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler

Begrænset manøvreevne
Skibe der er begrænset i deres evne til at manøvrere, skal i dagslys vise - Sort kugle, diamant, sort kugle.

Natsignaler:

Et skib, der er begrænset i sin manøvreevne skal vise følgende skibslys:

  • Tre 360 graders lys placeret lodret over hinanden. Det midterste lys skal være hvidt, mens de to øvrige lys skal være røde.
  • Et hvidt toplys (To toplys hvis skibet er mere end 50 meter langt).
  • Sidelys (Rød på bagbord, grøn på styrbord).
  • Hvidt agterlys .

Husk at sidelys, toplys og agterlys kun tændes, når skibet er let og gør fart gennem vandet

Kendingslys:

Lyssignal: Beskrivelse:
Kendingslys for et fartøj med begrænset manøvreevne Skib der er begrænset i at manøvrere.
Er let, men gør ikke gør fart gennem vandet.
Kendingslys for et fartøj med begrænset manøvreevne Skib, der er let og gør fart, der er begrænset i at manøvrere.
Set foran for tværs styrbords side.
Over 50m.
Kendingslys for et fartøj med begrænset manøvreevne Skib, der er let og gør fart, der er begrænset i at manøvrere.
Set foran for tværs bagbords side.
Over 50m.
Kendingslys for et fartøj med begrænset manøvreevne Skib, der er let og gør fart, der er begrænset i at manøvrere.
Set ret for.
Over 50m.
Kendingslys for et fartøj med begrænset manøvreevne Skib, der er let og gør fart, der er begrænset i at manøvrere.
Set agten fra.