Lydsignaler

Manøvre og advarselssignaler

I vores sejlerapp's kan du høre lydklip af alle signalerne

Definitioner og klassifikationer:


Beskrivelse Symbol
Fløjte, kort tone på 1 sekund Ikon for lydsignal
Fløjte, lang tone på 4-5 sekunder Ikon for lydsignal
Klokke Ikon for lydsignal
Gonggong Ikon for lydsignal
Skibe på 100 m i længden og derover benytter sig af fløjte, klokke og gonggong Ikon for lydsignal
Skibe på 12 m i længden og derover benytter sig af fløjte og klokke Ikon for lydsignal
Skibe på under 12 m i længden kan vælge frit, bare det er et effektivt lydsignal

Signaler i klart vejr:

Beskrivelse Symbol
A: Følgende manøvre og advarselssignaler, benyttes i klart vejr af skibe, der har hinanden i sigte. Signalerne nedenfor kan suppleres med lyssignaler med samme kode.
Jeg drejer mod styrbord Ikon for lydsignal
Jeg drejer mod bagbord Ikon for lydsignal
Jeg bakker Ikon for lydsignal
Jeg forstår dig ikke!!!
Jeg er usikker på, om du gør nok for at undgå kollision
Ikon for lydsignal
B: Advarselssignaler – benyttes i snævre farvande eller løb. Når et skib skal overhale, eller bliver overhalet, skal det tage visse forholdsregler for at sikre sikker passage.
Jeg ønsker at overhale til styrbord Ikon for lydsignal
Jeg ønsker at overhale til bagbord Ikon for lydsignal
Det er i orden, I kan passere mig Ikon for lydsignal
Skib der nærmer sig en krumning på et løb med en blind vinkel.
Et evt. modsatgående skib svarer med samme signal.
Ikon for lydsignal

Signaler i begrænset sigtbarhed:

Man bør altid tilpasse sin hastighed efter forholdende. I tæt tåge (både dag og nat) skal man være konstant forberedt på at skifte fart og kurs. Ethvert skib der hører et andet skibs tågesignal foran for tværs bør reducere sin hastighed til et minimum eller helt stoppe. Man bør udvise ekstrem forsigtighed indtil faren for kollision er drevet over.

Beskrivelse Symbol Lydklip
Maskindrevet skib, i fart
Hvert 2.minut
Ikon for lydsignal
Maskindrevet skib, ligger stoppet
Hvert minut
Ikon for lydsignal
  • Ikke under kommando
  • Begrænset i at manøvrere
  • Hæmmet af dybgang
  • Sejlskib, der ikke går for motor
  • Fiskeskib/trawler
  • Slæbebåd

Hvert 2. minut

Ikon for lydsignal
Lodsbåd der udfører tjeneste
Efter behov
Ikon for lydsignal
Ankerligger på under 100m.
Ring klokken hurtigt i 5 sekunder.
Hvert minut
Ikon for lydsignal
Ankerligger på 100m og derover:
Ringer klokken hurtigt i 5 sekunder fra stævnen, slår derefter gonggongen hurtigt i 5 sekunder fra agterstævnen.
Hvert minut
Ikon for lydsignal
Ankerligger: Opmærksomhedssignal.
Advarsel om risiko for kollision.
Ikon for lydsignal
Grundstøder på under 100m.
- 3 slag på klokke
- Hurtig ringen i 5 sekunder med klokke
- 3 slag på klokke
Hvert minut
Ikon for lydsignal
Grundstøder på over 100m.
Ringer klokken fra forstævnen og med gongongen fra agterstævnen.
- 3 slag på klokke
- Hurtig ringen i 5 sekunder med klokke
- 3 slag på klokke
- Hurtige slag i 5 sekunder på gong gong
Hvert minut
Ikon for lydsignal

Sidst opdateret: