Gravebåker

Angiver gravelinjer


Båker, Gravebåker

Beskrivelse:

Gravebåker viser/angiver kanten af et gravet løb.

Farve og form:

Hvidt kryds på hvid pæl.

Lys:

Fast hvidt lys på begge båker.

Sidst opdateret: