Rørledninger

Angiver rørledninger og kloakudløb på havbunden


Båker, Rørledninger og kloakudløb

Beskrivelse:

Afmærker rør- og kloakledninger. Både for- og bagbåken er markeret med gul diamant.

Farve og form:

Gul diamant.

Lys:

  • Bagbåke: Gult lys (F.Y).
  • Forbåke: Gult lys (Fl.Y).

Sidst opdateret: