Vind fra bagbord

Gælder sejlskibe

Bagbord viger for styrbord

Vigeregler, bagbord viger for styrbord

A:

Viger for B

B:

Holder sin kurs og fart


Når sejlskibe har vinden ind fra forskellige sider, skal fartøjet med vinden på sin bagbord (venstre) side vige af vejen for det andet.


Bemærk: Hvis et sejlskib har vinden på sin bagbord (venstre) side og skibsfører ikke er sikker på, om det andet skib har vinden ind fra bagbord eller styrbord (højre) side, skal skibsfører holde sig af vejen og vige for det andet skib.

Sidst opdateret: