Begrænset manøvreevne

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler:

Begrænset manøvreevne dagsignaler

Skibe der er begrænset i deres evne til at manøvrere, skal i dagslys vise - Sort kugle, diamant, sort kugle.


Natsignaler:

Et skib, der er begrænset i sin manøvreevne skal vise følgende skibslys:
Bemærk at sidelys og agterlys kun tændes, når skibet er let og gør fart gennem vandet.

  • Tre 360 graders lys placeret lodret over hinanden. Det midterste lys skal være hvidt, mens de to øvrige lys skal være røde.
  • Et hvidt toplys (To toplys hvis skibet er mere end 50 meter langt).
  • Sidelys (Rød på bagbord, Grøn på styrbord).
  • Hvidt agterlys.

Kendingslys:

(Husk at sidelys, toplys og agterlys kun vises når skibet gør fart i vandet)

Udseende Beskrivelse
Begrænset manøvreevne kendingslys Skib der er begrænset i at manøvrere.
Er let, men gør ikke gør fart gennem vandet.
Begrænset manøvreevne kendingslys Skib, der er let og gør fart, der er begrænset i at manøvrere.
Set foran for tværs styrbords side.
Over 50m.
Begrænset manøvreevne kendingslys Skib, der er let og gør fart, der er begrænset i at manøvrere.
Set foran for tværs bagbords side.
Over 50m.
Begrænset manøvreevne kendingslys Skib, der er let og gør fart, der er begrænset i at manøvrere.
Set ret for.
Over 50m.
Begrænset manøvreevne kendingslys Skib, der er let og gør fart, der er begrænset i at manøvrere.
Set agten for.

Sidst opdateret: