Begrænset manøvreevne

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler:

Begrænset manøvreevne dagsignaler

Skibe der er begrænset i deres evne til at manøvrere, skal i dagslys vise - Sort kugle, diamant, sort kugle.


Natsignaler:

Et fartøj, der er begrænset i sin manøvreevne skal bære følgende skibslys:

  • Tre 360 graders lys placeret vertikalt over hinanden. Det midterste lys skal være hvidt, mens de to øvrige lys skal være røde.
  • Et hvidt toplys (To hvis fartøjet er mere end 50 meter langt).
  • Sidelys (Rød på bagbord, Grøn på styrbord - tændes når fartøjet gør fart gennem vandet).
  • Hvidt agterlys.

Kendingslys:

Udseende Beskrivelse
Begrænset manøvreevne kendingslys Fartøj der er begrænset i at manøvrere. Gør ikke gør fart gennem vandet.
Begrænset manøvreevne kendingslys Fartøj, der er let, der er begrænset i at manøvrere. Set foran for tværs styrbords side. Over 50m.
Begrænset manøvreevne kendingslys Fartøj, der er let, der er begrænset i at manøvrere. Set foran for tværs bagbords side. Over 50m.
Begrænset manøvreevne kendingslys Fartøj, der er begrænset i at manøvrere. Under 50m, ligger for anker.

Sidst opdateret: