Ikke under kommando

Skibslys og signalfigurer

Skibe, der ikke er under kommando, kræver særlig hensyntagen. Ofte har de været udsat for en uforudset hændelse, som f.eks. motorstop eller rorhaveri.

Små (fritids)skibe bør også anvende dette signal i tilfælde af problemer i et farvand hvor der passerer større skibe. De skal vide at man flyder hjælpeløs rundt. Et eksempel kan være, når en sejlbåd mister manøvreevnen i helt vindstille vejr.

Dagsignaler:

Ikke under kommando dagsignaler

Et skib der ikke er under kommando rejser 2 kugler lodret over hinanden, hvor de bedst kan ses.


Natsignaler:

Et skib der ikke er under kommando skal vise følgende skibslys:
Bemærk at sidelys og agterlys kun tændes, når skibet er let og gør fart gennem vandet.

  • To røde 360º lys placeret lodret over hinanden.
  • Sidelys (Rød på bagbord, Grøn på styrbord).
  • Hvidt agterlys.

Kendingslys:

Udseende Beskrivelse
Ikke under kommando kendingslys Skib der ikke er under kommando. Gør ikke fart gennem vandet.
Ikke under kommando kendingslys Skib, der er let og gør fart, der ikke er under kommando. Set foran for tværs styrbords side.
Ikke under kommando kendingslys Skib, der er let og gør fart, der ikke er under kommando. Set foran for tværs bagbords side.
Ikke under kommando kendingslys Skib, der er let og gør fart, der ikke er under kommando. Set agten fra.

Sidst opdateret: