Trawler

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler:

Trawler dagsignaler

Et fiskeskib, der fisker med trawl - skal føre to kegler med spidserne modsat rettet.


Natsignaler:

Et skib, der fisker med trawl skal vise følgende skibslys:
Bemærk at sidelys og agterlys kun tændes, når trawleren er let og gør fart gennem vandet.

  • Et grønt 360º lys placeret direkte over et hvidt 360º lys
  • En trawler på over 50m skal vise et toplys agten for og placeret højere end det grønne 360º lys.
  • Sidelys (Rød på bagbord, Grøn på styrbord).
  • Hvidt agterlys

Kendingslys:

Udseende Beskrivelse
Trawler kendingslys Trawler der er let.
Trawler kendingslys Trawler, der er let og gør fart, set ret for.
Trawler kendingslys Trawler, der er let og gør fart, set agten fra.
Trawler kendingslys Trawler, der er let og gør fart, set foran for tværs styrbords side.
Trawler kendingslys Trawler, der er let og gør fart, set foran for tværs bagbords side.
Trawler kendingslys Trawler på over 50m, der er let og gør fart, set foran for tværs styrbords side.

Tips:

  • Når en trawler ikke fisker og altså ikke har garn i vandet skal det vise dagsignaler/natsignaler som var det et helt almindeligt maskindrevet skib.
  • En trawler der er i færd med at fiske og ligger til ankers, viser ikke ankerlys.

Sidst opdateret: