Trawler

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler:

Trawler dagsignaler

Et fiskeskib, der fisker med trawl.


Natsignaler:

Et fartøj, der fisker med trawl skal bære følgende skibslys:

  • Et grønt lys placeret direkte over et hvidt lys (Begge synlige i 360 grader)
  • Sidelys (Rød på bagbord, Grøn på styrbord - tændes når skibet gør fart gennem vandet).
  • Hvidt agterlys (Tændes når skibet gør fart gennem vandet).

Kendingslys:

Udseende Beskrivelse
Trawler kendingslys Trawler der ikke gør fart gennem vandet. Skibet er mindre end 50m.
Trawler kendingslys Trawler, der er let, set ret for.
Trawler kendingslys Trawler, der er let, set agten fra.
Trawler kendingslys Trawler, der er let, set foran for tværs styrbords side. Skibet er mindre end 50m.
Trawler kendingslys Trawler, der er let, set foran for tværs bagbords side. Skibet er mindre end 50m.
Trawler kendingslys Trawler, der er let, set foran for tværs styrbords side. Skibet er over 50m.

Sidst opdateret: