Grundstøder

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler:

Grundstøder dagsignaler

Et skib der er gået på grund, skal vise tre sorte kugler på det mest synlige sted.


Natsignaler:

Et skib, der er gået på grund skal vise følgende skibslys:

  • To røde 360º lys, placeret lodret over hinanden.
  • Et hvidt 360º ankerlys
    (Hvis skibet er mere end 50 meter langt, skal det vise et ekstra hvidt 360º ankerlys.)

Kendingslys:

Udseende Beskrivelse
Grundstøder kendingslys Grundstøder på over 50m.
Set foran for tværs styrbords side
Grundstøder kendingslys Grundstøder på over 50m.
Set agten fra
Grundstøder kendingslys Grundstøder på under 50m.

Tips:

  • Natsignalet for grundstøderen er en kombination af "ikke under kommando" og "ankerlys".
  • Grundstødere på over 50m skal vise to hvide 360º lys (ankerlys).
  • 360º lyset på agterstævnen skal være placeret lavere end det på forstævnen.

Sidst opdateret: