Grundstøder

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler:

Grundstøder dagsignaler

Et fartøj der er gået på grund, skal bære tre sorte kugler på det mest synlige sted.


Natsignaler:

Et fartøj, der er gået på grund skal bære følgende skibslys:

  • To røde lys, placeret umiddelbart over hinanden.
  • Et hvidt toplys - Hvis fartøjet er mere end 50 meter langt, skal det vise et ekstra hvidt toplys. Det ekstra toplys placeres agten for på skibet og lavere end det forreste toplys. (Skibe under 50 meter kan nøjes med det forreste toplys, men må gerne bære to).

Kendingslys:

Udseende Beskrivelse
Grundstøder kendingslys Grundstøder på over 50m.
Grundstøder kendingslys Grundstøder på under 50m.

Huskeregel:

  • Natsignalet for grundstøderen er en kombination af "ikke under kommando" og "ankerlys".
  • Grundstødere på over 50m skal vise to hvide 360º lys (ankerlys).
  • 360º lyset på agterstævnen skal være placeret lavere end det på forstævnen.
  • Bemærk, at for maskindrevne skibe på over 50m er højdeforskellen på de to hvide toplys lige omvendt.

Sidst opdateret: