Uddybningsfartøj

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler:

Uddybningsfartøj dagsignaler

Et uddybningsfartøj eller et fartøj, der er beskæftiget med dykning eller andet undervandsarbejde, og som er begrænset i at manøvrere, skal vise passage- og hindringssignaler.

  • Passagesignalet består af 2 diamanter lodret over hinanden og angiver den side, hvor skibet må passeres.
  • Hindringssignalet består af 2 kugler lodret over hinanden og angiver den side, hvor skibet ikke må passeres.

Et uddybningsfartøj kan i visse tilfælde vælge at vise dobbelt passagesignal, hvis det må passeres på begge sider og omvendt med dobbelt hindringssignal, hvis det derimod ikke må passeres. I sådanne tilfælde er der ofte udlagt et afviserfartøj til hjælp for skibsfarten.


Natsignaler:

Et uddybningsfartøj skal vise følgende skibslys:
Bemærk at sidelys og agterlys kun tændes, når uddybningsfartøjet er let og gør fart gennem vandet.

  • Tre 360º lys placeret lodret over hinanden. Det midterste lys skal være hvidt, mens de to øvrige lys skal være røde.
  • To grønne 360º lys placeret lodret over hinanden (Passagesignal - side hvor uddybningsfartøjet skal passeres om).
  • To røde 360º lys placeret lodret over hinanden (Hindringssignal - side hvor uddybningsfartøjet ikke må passeres om).
  • Hvidt toplys (Som for et maskindrevet skib)
  • Sidelys (Rød på bagbord, Grøn på styrbord).
  • Hvidt agterlys.
Illustration af Uddybningsfartøj dagsignaler og natsignaler

Kendingslys:

Udseende Beskrivelse
Uddybningsfartøj kendingslys Et uddybningsfartøj, der er let og gør fart, set ret for.
Skal passeres på den side hvor de grønne lys vises.
Skibet er over 50 m (to hvide toplys)
Uddybningsfartøj kendingslys Et uddybningsfartøj, der er let og gør fart, set agten fra.
Skal passeres på den side hvor de grønne lys vises.
Uddybningsfartøj kendingslys Et uddybningsfartøj, der er let og gør fart, set foran for tværs bagbords side.
Skibet er over 50 m (to hvide toplys)
Bemærk at både passage- og hindringssignalerne er synlige 360º rundt.
Uddybningsfartøj kendingslys Et uddybningsfartøj, der er let og gør fart, set foran for tværs styrbords side.
Skibet er over 50 m (to hvide toplys)
Bemærk at både passage- og hindringssignalerne er synlige 360º rundt.

Sidst opdateret: