Vragafmærkning

Markerer nyligt opståede forhindringer

Vragafmærkning

Beskrivelse:

En vragafmærkning anvendes til at markere nyligt opståede forhindringer, som endnu ikke er markeret i søkort. Det kunne f.eks. være et nyt skibsvrag eller en sandbanke opstået som følge af en storm.

Bøjens udseende:

  • Farve: Gul og blå (Lodrette striber, minimum 4 og maximum 8 striber)
  • Lysrefleks: Lodrette gule og blå bånd
  • Topbetegnelse: 1 gult kors

Symboler i søkort:

En vragafmærkning markerer nyligt opståede forhindringer, der endnu ikke er markeret i søkort.

Bøjens lyskilde:

Lysets farve: Blinker gult og blåt

Bøjens fyrkarakterer:

Al.Fl.Bu.Y.3s
Lyser skiftesvis blåt og gult hvert 3 sekundt. Fyrkarakter Al.Fl.Bu.Y.3s

Sidst opdateret: