Midtfarvands- afmærkning

Markerer begyndelsen/afslutningen på eks. en kanal samt midterlinjen/trafikskillelinjen i trafiksepareringssystemer

Midtfarvandsafmaerkning

Beskrivelse:

En midtfarvandsafmærkning kan anvendes til at markere begyndelsen/afslutningen på en kanal, fjord eller et havneløb. En midtfarvandsafmærkning anvendes ligeledes til at markere midterlinjen/trafikskillelinjen i trafiksepareringssystemer og sejlløb. Skal holdes om bagbord for både indgående og udgående skibe.

Bøjens udseende:

  • Farve: Rød og Hvid
  • Lysrefleks: Dobbelt rødt bånd over 1 hvidt
  • Topbetegnelse: 1 rød kugle

Symboler i søkort:

Midtfarvandsafmaerkning symboler i søkort

I søkort er en midtfarvandsafmærkning angivet med ikke udfyldte symboler med et stort “RW” nedenunder. RW står for Red/White (Rød/Hvid) og angiver bøjens farve. Hvis bøjen er monteret med lys, er det markeret med en “lyskegle” under symbolet for bøjen.

Bøjens lyskilde:

Lysets farve: Hvidt

Bøjens fyrkarakterer:

ISO.2s
Fyrkarakter ISO.2s

ISO.4s
Fyrkarakter ISO.4s

ISO.8s
Fyrkarakter ISO.8s

LFl.10s
Fyrkarakter LFl.10s

Sidst opdateret: