Specialafmærkning

Indikerer at særlige forhold gør sig gældende

Specialafmærkning

Beskrivelse:

En specialafmærkning anvendes til at indikere, at særlige forhold gør sig gældende i et område, som man bør være opmærksom på. En specialafmærkning kan f.eks. markere en bane til kapsejlads, en hastighedsbegrænsning, et kabel eller et kloakrør på havbunden. Kan også anvendes i sejlrender som vejledning til skibe med stor dybgang. Skibe for indgående bør holde specialafmærkninger med spids udformning om styrbord og stump udformning om bagbord.

Bøjens udseende:

  • Farve: Gul
  • Lysrefleks: 1 gult bånd
  • Topbetegnelse: 1 gult kors med 45° hældning (Ikke alle varianter er monteret med topbetegnelse)

Symboler i søkort:

Specialafmærkning

I søkort er en specialafmærkning angivet med ikke udfyldte symboler med et stort “Y” nedenunder. Y står for Yellow (Gul) og angiver bøjens farve. Hvis bøjen er monteret med lys, er det markeret med en “lyskegle” under symbolet for bøjen.

Bøjens lyskilde:

Lysets farve: Gult

Bøjens fyrkarakterer:

Lysets rytme kan variere og bøjen kan have alle lysrytmer, der ikke er forbeholdt Kompasafmærkninger, Midtfarvandsafmærkninger eller Isolerede fareafmærkninger.

Fl.Y.3s
Skal holdes om styrbord for indgående skibe. Fyrkarakter Fl.Y.3s

Fl.Y.5s
Skal holdes om styrbord for indgående skibe. Fyrkarakter Fl.Y.5s

Fl(4)Y.10s
Skal holdes om bagbord for indgående skibe. Fyrkarakter Fl(4)Y.10s

Fl(4)Y.15s
Skal holdes om bagbord for indgående skibe. Fyrkarakter Fl(4)Y.15s

Fl(5)Y.20s
Informerer om et måleinstrument ODAS Fyrkarakter Fl(5)Y.20s

Mo(D)Y.5s
Kabeltønder/Kabel, kodet med morsebogstav “D” Fyrkarakter Mo(D)Y.5s

Mo(D)Y.15s
Kabeltønder/Kabel, kodet med morsebogstav “D” Fyrkarakter Mo(D)Y.15s

Sidst opdateret: