Bagbords sideafmærkning

Jævnfør IALA - region A

Styrbords sideafmærkning

Beskrivelse:

En bagbords sideafmærkning markerer venstre side af et sejlløb eller havneløb, og anvendes til at angive, hvor det er sikkert at sejle eller generelt til at dirigere sejladsen i området. Hvilken side de skal passeres på, afhænger af om man er for indgående eller for udgående. Når man sejler ind i en havn, fjord eller sejlløb, skal man således holde bagbords sideafmærkningen på bagbords (venstre) side af fartøjet. Når man sejler ud af en havn, fjord eller sejlløb er det omvendt.

Bøjens udseende:

  • Farve: Rød
  • Lysrefleks: 1 rødt bånd
  • Topbetegnelse: Rød firkant (Ikke alle varianter er monteret med topbetegnelse)

Symboler i søkort:

Styrbords sideafmærkning

I søkort er bagbords sideafmærkninger angivet med ikke udfyldte symboler med et stort “R” nedenunder. Det store “R” står for red/rød og angiver bøjens farve. Hvis bøjen er monteret med lys, er det markeret med en “lyskegle” under symbolet for bøjen.

Bøjens lyskilde:

Lysets farve: Rødt

Bøjens fyrkarakterer:

LFl.R.10s
Anvendes ved anduvning, hvor man nærmer sig kysten fra åben sø. Placeret et stykke før indsejlinger til løb og sejlrender. Styrbords sideafmærkning

Fl(3)R.10s
Anvendes oftest i ydre områder af fjorde og render. Styrbords sideafmærkning

Fl(3)R.15s
Anvendes oftest i ydre områder af fjorde og render. Styrbords sideafmærkning

Fl(2)R.5s
Anvendes på kurvede dele af sejlløb og render. Steder hvor man er nød til at ændre retning. Styrbords sideafmærkning

Fl(2)R.10s
Anvendes på kurvede dele af sejlløb og render. Steder hvor man er nød til at ændre retning. Styrbords sideafmærkning

Fl.R.3s
Anvendes på lige strækninger. Styrbords sideafmærkning

Fl.R.5s
Anvendes på lige strækninger. Styrbords sideafmærkning

Tips:

Et lille tip til at huske sideafmærkningernes fyrkarakterer:

  • Et langt blink - LFl = Ved anduvning
  • Tre blink - Fl(3) = Yderst i en fjord, rende eller område
  • To blink - Fl(2) = Sejlløb/render hvor der må ændres retning
  • Et kort blink - Fl = På lige strækninger

Sidst opdateret: