Lydsignaler (7.0)

Manøvre og advarselssignaler

Download vores apps for at høre lydklip af de forskellige signaler.

Definitioner og klassifikationer:

Symbol: Beskrivelse:
Symbol for Fløjte, kort tone på 1 sekund Fløjte, kort tone på 1 sekund
symbol for fløjte, lang tone på 4-5 sekunder Fløjte, lang tone på 4-5 sekunder
symbol for klokke Klokke
symbol for gonggong Gonggong
Skibe på 100 m i længden og derover benytter sig af fløjte, klokke og gonggong
Skibe på 12 m i længden og derover benytter sig af fløjte og klokke
Lyd for små skibe Skibe på under 12 m i længden kan vælge frit, bare det er et effektivt lydsignal

Signaler i klart vejr (A):

Følgende manøvre og advarselssignaler, benyttes i klart vejr af skibe, der har hinanden i sigte. Signalerne nedenfor kan suppleres med lyssignaler med samme kode.

Symbol: Beskrivelse:
Jeg drejer mod styrbord
Jeg drejer mod bagbord
Jeg bakker
Jeg forstår dig ikke!!!
Jeg er usikker på, om du gør nok for at undgå kollision

Signaler i klart vejr (B):

Advarselssignaler – benyttes i snævre farvande eller løb. Når et skib skal overhale, eller bliver overhalet, skal det tage visse forholdsregler for at sikre sikker passage.

Symbol: Beskrivelse:
Jeg ønsker at overhale til styrbord
Jeg ønsker at overhale til bagbord
Det er i orden, I kan passere mig
Skib der nærmer sig en krumning på et løb med en blind vinkel. Et evt. modsatgående skib svarer med samme signal.

Signaler i begrænset sigtbarhed:

Man bør altid tilpasse sin hastighed efter forholdende. I tæt tåge (både dag og nat) skal man være konstant forberedt på at skifte fart og kurs. Ethvert skib der hører et andet skibs tågesignal foran for tværs bør reducere sin hastighed til et minimum eller helt stoppe. Man bør udvise ekstrem forsigtighed indtil faren for kollision er drevet over.

Symbol: Beskrivelse:
Maskindrevet skib, i fart
Interval: Hvert 2.minut
Maskindrevet skib, ligger stoppet
Interval: Hvert 2. minut
 • Ikke under kommando
 • Begrænset i at manøvrere
 • Hæmmet af dybgang
 • Sejlskib, der ikke går for motor
 • Fiskeskib/trawler
 • Slæbebåd
Interval: Hvert 2. minut
Lodsbåd der udfører tjeneste
Interval: Efter behov
Ankerligger på under 100m.
Ring klokken hurtigt i 5 sekunder.
Interval: Hvert minut
Ankerligger på 100 m og derover:
Ringer klokken hurtigt i 5 sekunder fra stævnen, slår derefter gonggongen hurtigt i 5 sekunder fra agterstævnen.
Interval: Hvert minut
Ankerligger: Opmærksomhedssignal
Advarsel om risiko for kollision.
Grundstøder på under 100m:
 • 3 slag på klokke
 • Hurtig ringen i 5 sekunder med klokke
 • 3 slag på klokke
Interval: Hvert minut
Grundstøder på over 100m:
Ringer klokken fra forstævnen og med gongongen fra agterstævnen.
 • 3 slag på klokke
 • Hurtig ringen i 5 sekunder med klokke
 • 3 slag på klokke
 • Hurtige slag i 5 sekunder på gong gong
Interval: Hvert minut