Gravebåker (5.6)

Angiver gravelinjer

Viser båkens farve og form - forbåke og bagbåke

Beskrivelse:

Gravebåker viser/angiver kanten af et gravet løb.

Farve og form:

Hvidt kryds på hvid pæl.

Lys:

Fast hvidt lys på begge båker.