Rørledninger (5.4)

Angiver rørledninger og kloakudløb på havbunden

Båke der angiver rørledninger og kloakudløb på havbunden

Beskrivelse:

Afmærker rør- og kloakledninger. Både for- og bagbåken er markeret med gul diamant.

Farve og form:

Gul diamant.

Lys:

  • Bagbåke: Gult lys (F.Y).
  • Forbåke: Gult lys (Fl.Y).