Kabelbåker (5.3)

Angiver kabler på havbunden

Kabelbåke der angiver kabler på havbunden

Beskrivelse:

Kabelbåker advarer/afgrænser kabelføringer over havbunden. Her skal man passe nøje på ikke at kaste anker. Denne type af båker er at finde mange steder i de danske farvande. En enkelt kabelbåke kan vise midterlinien på et kabelfelt.

Farve:

  • Røde/hvide farver jf. billedet ovenfor.
  • Bagbåke: Cirkel med rødt centrum og diamant med hvidt centrum.
  • Forbåke: Cirkel med rødt centrum.

Lys:

  • Bagbåke: Rødt lys over hvidt lys (F.R lodret over F.W).
  • Forbåke: Rødt lys (F.R).