Sejladsbåker (5.1)

Afmærker sejladslinier

Sejladsbåker

Beskrivelse:

Sejladsbåker angiver sejladslinier (ledelinier) i dagslys og kan være opstillet på land og på grunde. Oftest brugt ved indsejlinger til en havn eller ved gennemsejling af et vanskeligt farvand. De har altid en bagbåke med spidsen nedad, og en forbåke med spidsen opad.

Farve:

Kan være dekoreret med forskellige farver alt efter hvad der bedst passer ind i omgivelserne. Farverne sort, hvid, rød og gul eller stribet er oftest brugt. Dog aldrig gul og sort vandret stribet, da denne farvekombination er forbeholdt skyde- og forbudsområder.

Lys:

Kan være udført af fluorescerende materiale eller belyst med lysstofrør.