Vind fra bagbord (3.7)

Gælder kun for sejlbåde

Når sejlskibe har vinden ind fra forskellige sider, skal fartøjet med vinden på sin bagbord (venstre) side vige af vejen for det andet.

Tvivlstilfælde: Hvis et sejlskib har vinden på sin bagbord (venstre) side og skibsfører ikke er sikker på, om det andet skib har vinden ind fra bagbord eller styrbord (højre) side, skal skibsfører holde sig af vejen og vige for det andet skib.

Eksempel: bagbord viger for styrbord
A: har vinden ind foran for tværs bagbordsside
Eksempel: bagbord viger for styrbord
A: har vinden ind agten for tværs bagbordsside

A:

Viger for B


B:

Holder sin kurs og fart