Kombinationer, maskindrevet skib (3.6)

Et par eksempler

Eksempel: kombinationer
Kombineret eksempel med vigeregler for et maskindrevet skib

A:

Viger for B


B:

Viger for D


C:

Viger for A og B


D:

Viger for A og C