Minerydningsfartøj (2.9)

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler

Minerydningsfartøj
Et minerydningsfartøj skal vise 3 sorte kugler - en kugle på eller nær toppen af formasten og en kugle på hver ende af forråen. Sikkerhedsafstanden til et minerydningsfartøj der er let, er 1000m.

Natsignaler:

Et minerydningsfartøj der er let, skal vise følgende skibslys:

  • Tre grønne 360º lys - ét på eller nær toppen af formasten og ét på hver ende af forråen.
  • Sidelys (Rød på bagbord, grøn på styrbord).
  • Hvidt toplys.
  • Hvidt agterlys.

De tre grønne lys indikerer, at det er forbundet med risiko for andre fartøjer, at befinde sig inden for en radius af 1000 meter af minerydningsfartøjet.

Kendingslys:

Lyssignal: Beskrivelse:
Kendingslys for et minerydningsfartøj Minerydningsfartøj, der er let, set ret for.
Kendingslys for et minerydningsfartøj Minerydningsfartøj, der er let, set agten fra.
Kendingslys for et minerydningsfartøj Minerydningsfartøj, der er let, set foran for tværs styrbords side.
Kendingslys for et minerydningsfartøj Minerydningsfartøj, der er let, set foran for tværs bagbords side.