Trawler (2.4)

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler

Trawler
Et fiskeskib, der fisker med trawl - skal føre to kegler med spidserne modsat rettet.

Natsignaler:

Et skib, der fisker med trawl skal vise følgende skibslys:

  • Et grønt 360º lys placeret direkte over et hvidt 360º lys.
    (En trawler på over 50m skal vise et toplys agten for og placeret højere end det grønne 360º lys.)
  • Sidelys (Rød på bagbord, grøn på styrbord).
  • Hvidt agterlys.

Husk at sidelys og agterlys kun tændes, når fiskeskibet er let og gør fart gennem vandet

Kendingslys:

Lyssignal: Beskrivelse:
Kendingslys for en trawler Trawler der er let.
Kendingslys for en trawler Trawler, der er let og gør fart, set ret for.
Kendingslys for en trawler Trawler, der er let og gør fart, set agten fra.
Kendingslys for en trawler Trawler, der er let og gør fart, set foran for tværs styrbords side.
Kendingslys for en trawler Trawler, der er let og gør fart, set foran for tværs bagbords side.
Kendingslys for en trawler Trawler på over 50m, der er let og gør fart, set foran for tværs styrbords side.
  • Når en trawler ikke fisker og altså ikke har garn i vandet skal det vise dagsignaler/natsignaler som var det et helt almindeligt maskindrevet skib.
  • En trawler der er i færd med at fiske og ligger til ankers, viser ikke ankerlys.