Fiskeskib (2.3)

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler

Fiskeskib
Et skib, der er i færd med at fiske med andet end trawl - skal føre to kegler med spidserne modsat rettet.
Fiskeskib med redskaber i vandet
Har et fiskeskib garn eller andet i vandet der strækker sig horisontalt mere end 150 m ud i søen skal dette vises ved at placere en kegle med spidsen opad i garnets retning.

Natsignaler:

Et skib, der er i færd med at fiske med andre redskaber end trawl skal vise følgende skibslys:

  • Et rødt 360º lys placeret direkte over et hvidt 360º lys.
    (Hvis fiskeredskaberne strækker sig mere end 150 meter fra skibet, vises et ekstra hvidt 360º lys i retning af redskaberne).
  • Sidelys (Rød på bagbord, grøn på styrbord).
  • Hvidt agterlys.

Husk at sidelys og agterlys kun tændes, når fiskeskibet er let og gør fart gennem vandet

Kendingslys:

Lyssignal: Beskrivelse:
Kendingslys for et fiskeskib Et fiskeskib der er let, og gør ikke fart gennem vandet.
(Dette kunne også være et fiskeskib der lå til ankers - da ankerlys ikke skal vises når det har redskaber i vandet.)
Kendingslys for et fiskeskib Fiskeskib, der er let og gør fart, set ret for.
Kendingslys for et fiskeskib Fiskeskib, der er let og gør fart, set agten fra.
Kendingslys for et fiskeskib Fiskeskib, der er let og gør fart, set foran for tværs styrbords side.
Kendingslys for et fiskeskib Fiskeskib, der er let og gør fart, set foran for tværs bagbords side.
Kendingslys for et fiskeskib Fiskeskib, der er let og gør fart, set ret for.
Skibet i dette eksempel har redskaber i vandet som strækker sig horisontalt mere end 150 m ud fra skibet.
  • Når et fiskeskib ikke fisker og altså ikke har garn, liner, trawl eller andre redskaber i vandet skal det vise dagsignaler/natsignaler som var det et helt almindeligt maskindrevet skib.
  • Et fiskeskib der er i færd med at fiske og ligger til ankers, viser ikke ankerlys.