Dykkerskib (2.14)

Skibslys og signalfigurer

Dagsignaler

Dagsignal for et dykkerskib
Små skibe med dykkere i vandet skal føre det internationale kode flag “A”. Flaget skal være mindst 1 m højt og synligt hele horisonten rundt. Det kan enten holdes udspændt eller være gengivet på en stiv overflade. Dykkerskibe skal altid passeres forsigtigt, særligt i snævre løb. Er man i tvivl når man passerer, skal man slå skruen fra. Som hovedregel må dykkere ikke være længere end 30 m fra dykkerflaget. Skibsfarten må ikke være tættere end 50 m på et dykkerflag.

Natsignaler:

Hvis et dykkerskib, der pga. sin størrelse, ikke er i stand til at vise hindrings- og passagesignaler som et uddybningsfartøj, skal det i stedet vise et oplyst dykkerflag eller tre 360º lys placeret lodret over hinanden. Det midterste lys skal være hvidt, mens de to øvrige lys skal være røde.

Husk at sidelys og agterlys kun tændes, når skibet er let og gør fart gennem vandet

Kendingslys:

Lyssignal: Beskrivelse:
Kendingslys for et dykkerskib Et lille skib der er let med dykkere i vandet.
På grund af sin størrelse viser det kun et oplyst dykkerflag.
Flaget er synligt 360º rundt.
Kendingslys for et dykkerskib Et skib der er let med dykkere i vandet, skal vise samme kendingslys som skibe, der er begrænset i at manøvrere.
Kendingslys for et dykkerskib Et dykkerskib der er let og gør fart, set foran for tværs styrbords side.
Kendingslys for et dykkerskib Et dykkerskib der er let og gør fart, set foran for tværs bagbords side.
Kendingslys for et dykkerskib Et dykkerskib der er let og gør fart, set ret for.