Vragafmærkning (1.6)

Markerer nyligt opståede forhindringer

Varianter af vragafmærkning

Beskrivelse:

En vragafmærkning anvendes til at markere nyligt opståede forhindringer, som endnu ikke er markeret i søkort. Det kunne f.eks. være et nyt skibsvrag eller en sandbanke opstået som følge af en storm.


Symboler i søkort:

En vragafmærkning markerer nyligt opståede forhindringer, der endnu ikke er markeret i søkort.


Bøjens udseende:

Farve: Gul og blå

(Lodrette striber, minimum 4 og maximum 8 striber)

Lysrefleks: Lodrette gule og blå bånd
Topbetegnelse: 1 gult kors

Bøjens lyskilde:

Lysets farve: Blinker gult og blåt

Bøjens fyrkarakterer:

Al.Fl.Bu.Y.3s

Lyser skiftesvis blåt og gult hvert 3 sekundt.

Al.Fl.Bu.Y.3s fyrkarakter for vragafmærkning