Midtfarvandsafmærkning (1.5)

Markerer begyndelsen eller afslutningen på eks. en kanal samt midterlinjen eller trafikskillelinjen i trafiksepareringssystemer

Varianter af Midtfarvandsafmærkning

Beskrivelse:

En midtfarvandsafmærkning kan anvendes til at markere begyndelsen eller afslutningen på en kanal, fjord eller et havneløb. En midtfarvandsafmærkning anvendes ligeledes til at markere midterlinjen eller trafikskillelinjen i trafiksepareringssystemer og sejlløb. Skal holdes om bagbord for både indgående og udgående skibe.


Symboler i søkort:

I søkort er en midtfarvandsafmærkning angivet med ikke udfyldte symboler med et stort “RW” nedenunder. RW står for Red/White (Rød/Hvid) og angiver bøjens farve. Hvis bøjen er monteret med lys, er det markeret med en “lyskegle” under symbolet for bøjen.

Symbol for midtfarvandsafmærkning i et søkort

Bøjens udseende:

Farve: Rød og Hvid
Lysrefleks: Dobbelt rødt bånd over 1 hvidt
Topbetegnelse: 1 rød kugle

Bøjens lyskilde:

Lysets farve: Hvidt

Bøjens fyrkarakterer:

ISO.2s ISO.2s fyrkarakter for midtfarvandsafmærkning
ISO.4s ISO.4s fyrkarakter for midtfarvandsafmærkning
ISO.8s ISO.8s fyrkarakter for midtfarvandsafmærkning
LFl.10s LFl.10s fyrkarakter for midtfarvandsafmærkning