Specialafmærkning (1.4)

Indikerer at særlige forhold gør sig gældende

Varianter af specialafmærkning

Beskrivelse:

En specialafmærkning anvendes til at indikere, at særlige forhold gør sig gældende i et område, som man bør være opmærksom på. En specialafmærkning kan f.eks. markere en bane til kapsejlads, en hastighedsbegrænsning, et kabel eller et kloakrør på havbunden. Kan også anvendes i sejlrender som vejledning til skibe med stor dybgang. Skibe for indgående bør holde specialafmærkninger med spids udformning om styrbord og stump udformning om bagbord.


Symboler i søkort:

I søkort er en specialafmærkning angivet med ikke udfyldte symboler med et stort “Y” nedenunder. Y står for Yellow (Gul) og angiver bøjens farve. Hvis bøjen er monteret med lys, er det markeret med en “lyskegle” under symbolet for bøjen.

Symbol for specialafmærkning i et søkort

Bøjens udseende:

Farve: Gul
Lysrefleks: 1 gult bånd
Topbetegnelse: 1 gult kors med 45° hældning

(Ikke alle varianter er monteret med topbetegnelse)


Bøjens lyskilde:

Lysets farve: Gult

Bøjens fyrkarakterer:

Lysets rytme kan variere og bøjen kan have alle lysrytmer, der ikke er forbeholdt Kompasafmærkninger, Midtfarvandsafmærkninger eller Isolerede fareafmærkninger.

Fl.Y.3s

Skal holdes om styrbord for indgående skibe.

Fl.Y.3s fyrkarakter for specialafmærkning
Fl.Y.5s

Skal holdes om styrbord for indgående skibe.

Fl.Y.5s fyrkarakter for specialafmærkning
Fl(4)Y.10s

Skal holdes om bagbord for indgående skibe.

Fl(4)Y.10s fyrkarakter for specialafmærkning
Fl(4)Y.15s

Skal holdes om bagbord for indgående skibe.

Fl(4)Y.15s fyrkarakter for specialafmærkning
Fl(5)Y.20s

Informerer om et måleinstrument ODAS

Fl(5)Y.20s fyrkarakter for specialafmærkning
Mo(D)Y.5s

Kabeltønder/Kabel, kodet med morsebogstav “D”

Mo(D)Y.5s fyrkarakter for specialafmærkning
Mo(D)Y.15s

Kabeltønder/Kabel, kodet med morsebogstav “D”

Mo(D)Y.15s fyrkarakter for specialafmærkning