Isoleret fareafmærkning (1.3)

En forhindring under vandoverfladen

Varianter af isoleret fareeafmærkning

Beskrivelse:

En isoleret fareafmærkning markerer en forhindring under vandoverfladen, der udgør en risiko for skibsfarten. Det kunne f.eks. være en sten, sandbanke eller lignende på lav dybde. En isoleret fareafmærkning kan passeres på alle sider. En isoleret fareafmærkning er placeret lige over risikoområdet.


Symboler i søkort:

I søkort er en isoleret fareafmærkning angivet med ikke udfyldte symboler med et stort “BRB” nedenunder. BRB står for Black/Red/Black (Sort/Rød/Sort) og angiver bøjens farver. Hvis bøjen er monteret med lys, er det markeret med en “lyskegle” under symbolet for bøjen.

Symbol for isoleret fareafmærkning i et søkort

Bøjens udseende:

Farve: Sort og Rød (Vandrette striber)
Lysrefleks: Blå over rød
Topbetegnelse: To sorte kugler over hinanden

Bøjens lyskilde:

Lysets farve: Hvidt

Bøjens fyrkarakterer:

(Bøjens fyrkarakter afhænger af, om der er flere af samme type i nærområdet)

Fl(2)5s Fl(2)5s fyrkarakter for isoleret fareafmærkning
Fl(2)10s Fl(2)10s fyrkarakter for isoleret fareafmærkning