Rød sideafmærkning (1.2)

Jævnfør IALA - region A

Varianter af rød sideafmærkning

Beskrivelse:

Når man er for indgående markerer en rød sideafmærkning venstre side af et sejlløb eller havneløb, og anvendes til at angive, hvor det er sikkert at sejle eller generelt til at dirigere sejladsen i området. Hvilken side de skal passeres på, afhænger af om man er for indgående eller for udgående. Når man sejler ind i en havn, fjord eller sejlløb, skal man således holde rød sideafmærkningen på bagbords (venstre) side af fartøjet. Når man sejler ud af en havn, fjord eller sejlløb skal man holde rød sideafmærkningen på styrbords (højre) side af fartøjet.


Symboler i søkort:

I søkort er rød sideafmærkninger angivet med ikke udfyldte symboler med et stort “R” nedenunder. Det store “R” står for red/rød og angiver bøjens farve. Hvis bøjen er monteret med lys, er det markeret med en “lyskegle” under symbolet for bøjen.

Symbol for rød sideafmærkning i et søkort

Bøjens udseende:

Farve: Rød
Lysrefleks: 1 rødt bånd
Topbetegnelse: Rød firkant

(Ikke alle varianter er monteret med topbetegnelse)


Bøjens lyskilde:

Lysets farve: Rød

Bøjens fyrkarakterer:

LFl.R.10s

Anvendes ved anduvning, hvor man nærmer sig kysten fra åben sø. Placeret et stykke før indsejlinger til løb og sejlrender.

LFl.R.10s fyrkarakter for rød sideafmærkning
Fl(3)R.10s

Anvendes oftest i ydre områder af fjorde og render.

Fl(3)R.10s fyrkarakter for rød sideafmærkning
Fl(3)R.15s

Anvendes oftest i ydre områder af fjorde og render.

Fl(3)R.15s fyrkarakter for rød sideafmærkning
Fl(2)R.5s

Anvendes på kurvede dele af sejlløb og render. Steder hvor man er nød til at ændre retning.

Fl(2)R.5s fyrkarakter for rød sideafmærkning
Fl(2)R.10s

Anvendes på kurvede dele af sejlløb og render. Steder hvor man er nød til at ændre retning.

Fl(2)R.10s fyrkarakter for rød sideafmærkning
Fl.R.3s

Anvendes på lige strækninger.

Fl.R.3s fyrkarakter for rød sideafmærkning
Fl.R.5s

Anvendes på lige strækninger.

Fl.R.5s fyrkarakter for rød sideafmærkning

Tips:

  • LFl | Et langt blink = Anvendes ved anduvning
  • Fl(3) | Tre blink = Anvendes yderst i en fjord, rende eller område
  • Fl(2) | To blink = Anvendes i sejlløb/render hvor der må ændres retning
  • Fl | Et kort blink = Anvendes på lige strækninger
Eksempel med sejlrende - bag sideafmærkning