Styrbords sideafmærkning (1.1)

Jævnfør IALA - region A

Varianter af styrbords sideafmærkning

Beskrivelse:

En styrbords sideafmærkning markerer højre side af et sejlløb eller havneløb, og anvendes til at angive, hvor det er sikkert at sejle eller generelt til at dirigere sejladsen i området. Hvilken side de skal passeres på, afhænger af om man er for indgående eller for udgående. Når man sejler ind i en havn, fjord eller sejlløb, skal man således holde styrbords sideafmærkningen på styrbords (højre) side af fartøjet. Når man sejler ud af en havn, fjord eller sejlløb er det omvendt.


Symboler i søkort:

I søkort er styrbords sideafmærkninger angivet med helt udfyldte symboler med et stort “G” nedenunder. Det store “G” står for green/grøn og angiver bøjens farve. Hvis bøjen er monteret med lys, er det markeret med en “lyskegle” under symbolet for bøjen.

Symbol for styrbords sideafmærkning i et søkort

Bøjens udseende:

Farve: Grøn
Lysrefleks: 1 grønt bånd
Topbetegnelse: Grøn trekant

(Ikke alle varianter er monteret med topbetegnelse)


Bøjens lyskilde:

Lysets farve: Grønt

Bøjens fyrkarakterer:

LFl.G.10s

Anvendes ved anduvning, hvor man nærmer sig kysten fra åben sø. Placeret et stykke før indsejlinger til løb og sejlrender.

LFl.G.10s - Styrbords sideafmærkning fyrkarakter
Fl(3)G.10s

Anvendes oftest i ydre områder af fjorde og render.

Fl(3)G.10s - Styrbords sideafmærkning fyrkarakter
Fl(3)G.15s

Anvendes oftest i ydre områder af fjorde og render.

Fl(3)G.15s - Styrbords sideafmærkning fyrkarakter
Fl(2)G.5s

Anvendes på kurvede dele af sejlløb og render. Steder hvor man er nød til at ændre retning.

Fl(2)G.5s - Styrbords sideafmærkning fyrkarakter
Fl(2)G.10s

Anvendes på kurvede dele af sejlløb og render. Steder hvor man er nød til at ændre retning.

Fl(2)G.10s - Styrbords sideafmærkning fyrkarakter
Fl.G.3s

Anvendes på lige strækninger.

Fl.G.3s - Styrbords sideafmærkning fyrkarakter
Fl.G.5s

Anvendes på lige strækninger.

Fl.G.5s - Styrbords sideafmærkning fyrkarakter

Tips:

  • LFl | Et langt blink = Anvendes ved anduvning
  • Fl(3) | Tre blink = Anvendes yderst i en fjord, rende eller område
  • Fl(2) | To blink = Anvendes i sejlløb/render hvor der må ændres retning
  • Fl | Et kort blink = Anvendes på lige strækninger
Eksempel med sejlrende - styrbords sideafmærkning