Grøn sideafmærkning (1.1)

Jævnfør IALA - region A

Varianter af grøn sideafmærkning

Beskrivelse:

Når man er for indgående markerer en grøn sideafmærkning højre side af et sejlløb eller havneløb, og anvendes til at angive, hvor det er sikkert at sejle eller generelt til at dirigere sejladsen i området. Hvilken side de skal passeres på, afhænger af om man er for indgående eller for udgående. Når man sejler ind i en havn, fjord eller sejlløb, skal man således holde grøn sideafmærkningen på styrbords (højre) side af fartøjet. Når man sejler ud af en havn, fjord eller sejlløb skal man holde dem på bagbords (venstre) side af fartøjet.


Symboler i søkort:

I søkort er grøn sideafmærkninger angivet med helt udfyldte symboler med et stort “G” nedenunder. Det store “G” står for green/grøn og angiver bøjens farve. Hvis bøjen er monteret med lys, er det markeret med en “lyskegle” under symbolet for bøjen.

Symbol for grøn sideafmærkning i et søkort

Bøjens udseende:

Farve: Grøn
Lysrefleks: 1 grønt bånd
Topbetegnelse: Grøn trekant

(Ikke alle varianter er monteret med topbetegnelse)


Bøjens lyskilde:

Lysets farve: Grønt

Bøjens fyrkarakterer:

LFl.G.10s

Anvendes ved anduvning, hvor man nærmer sig kysten fra åben sø. Placeret et stykke før indsejlinger til løb og sejlrender.

LFl.G.10s - Grøn sideafmærkning fyrkarakter
Fl(3)G.10s

Anvendes oftest i ydre områder af fjorde og render.

Fl(3)G.10s - Grøn sideafmærkning fyrkarakter
Fl(3)G.15s

Anvendes oftest i ydre områder af fjorde og render.

Fl(3)G.15s - Grøn sideafmærkning fyrkarakter
Fl(2)G.5s

Anvendes på kurvede dele af sejlløb og render. Steder hvor man er nød til at ændre retning.

Fl(2)G.5s - Grøn sideafmærkning fyrkarakter
Fl(2)G.10s

Anvendes på kurvede dele af sejlløb og render. Steder hvor man er nød til at ændre retning.

Fl(2)G.10s - Grøn sideafmærkning fyrkarakter
Fl.G.3s

Anvendes på lige strækninger.

Fl.G.3s - Grøn sideafmærkning fyrkarakter
Fl.G.5s

Anvendes på lige strækninger.

Fl.G.5s - Grøn sideafmærkning fyrkarakter

Tips:

  • LFl | Et langt blink = Anvendes ved anduvning
  • Fl(3) | Tre blink = Anvendes yderst i en fjord, rende eller område
  • Fl(2) | To blink = Anvendes i sejlløb/render hvor der må ændres retning
  • Fl | Et kort blink = Anvendes på lige strækninger
Eksempel med sejlrende - grøn sideafmærkning