Retning for indgående (1.0)

Fem steder hvor man skal være særligt opmærksom

Beskrivelse:

Om man skal have grøn- eller rød sideafmærkning til henholdsvis sin styrbord eller bagbord side, afhænger af om man er for indgående eller for udgående af en havn, fjord eller sejlløb. Når man er for indgående skal man altid holde den grønne sideafmærkning på styrbords (højre) side af fartøjet og den røde sideafmærkning på bagbords (venstre) side af fartøjet.

I de danske farvande er der fem steder hvor man skal være særligt opmærksom på at afmærkningen skifter. Er man i tvivl om man er for indgående retning, bør man kontrollere sit søkort. Retningen er ofte markeret med en pil med 2 cirkler.


Afmærkningen skifter følgende steder:

  • Limfjorden (Vest for Aalborg)
  • Vadehavet (Syd for Esbjerg)
  • Als sund ved Kong Christian d. X's bro (Vest for Sønderborg)
  • Svendborg sund (Syd for Svendborg)
  • Ulvsund ved dronning Alexandrines bro (Vest for Stege)